photo4
Venipak on ettevõte, mis pakub kiirkohaletoimetamisteenust ja muid logistikalahendusi Lätis, Leedus, Eestis, Euroopas ja mujal. Venipak osaleb aktiivselt saadetisteturu arengus ja tagab osutatavate teenuste kõrgeima kvaliteedi, asetades pearõhu pikaajalise kliendisuhte hoidmisele. Meie teenuseid kasutavad ettevõtted, kes annavad lubaduse oma kaubad ja muud väärtused tarnida ühe ööpäeva jooksul. Venipak tegutseb vastutava juriidilise üksuse, turuosalise ja tööandjana. Ettevõte investeerib ühiskonda mitte ainult äriarenduseks ja uute töökohtade loomiseks, vaid hoolitsedes oma töötajate eest ning aktiivselt tutvustades ettevõtetele saadetiste kättetoimetamislahenduste eeliseid. Oma peaülesandeks oleme määranud klienditeeninduse kvaliteedi. Venipaki eesmärgiks on olla parim teenust osutav firma.

Ajalugu

2004

Venipak alustas kiirkättetoimetamisteenuse osutamist.

2010

Venipak saab ISO 9001 sertifikaadi, mis tõendab kvaliteedikontrolli kõrget taset ettevõttes.

2012

Venipak jätkab oma äri arendamist ja uuendab oma kaubamärki.

2013

Venipak alustab tegevust Hollandis, eesmärgiks areng rahvusvahelisel tasemel.

Missioon

Meie organisatsiooni ülesandeks on saadetise õigeaegne ja turvaline kliendile kättetoimetamine.

Visioon

Venipaki eesmärgiks on kõrge heaolutaseme loomine nii oma töötajate kui ka partnerite jaoks, tagades, et nende tegevus maksimaalsel määral õigustaks klientide lootusi. Me püüame töötajate ja klientide huve maksimaalselt ühildada.

Väärtused

  • Vastutus, avatus ja täpsus. Meie eesmärgiks on olla oma töötajate, partnerite ja klientide vastu ausameelne ja vastutustundlik. Stabiilselt häid tulemusi ja organisatsiooni edu tagab vaid avatud informeerimine oma plaanidest ja tegevustest ning täpselt jagatud vastutus.
  • Töötajatele ja partneritele pühendatud tähelepanu – meie klienti suudavad õnnelikuks teha vaid rahulolevad inimesed, seetõttu hoolitseme oma töötajate turvalisuse, nende töökeskkonna ja motivatsiooni eest.
  • Koostöö ja algatus – arendame organisatsioonisisest koostööd kõigi taseme töötajate vahel, kuna usume, et innovatiivsed ja praktilised lahendused võivad tulla igalt töötajalt.
  • Õnnelik klient – püüdleme selle poole, et võttes vastu otsuseid ja valides kasutatavaid meetodeid organisatsioonis, esitataks ennekõike küsimus iseendale: “kas see suurendab kliendi rahulolu ja aitab kaasa tema äritegevuse arengule”?
photo5