Kiirkulleri VENIPAK tulude ja saadetiste arvu kasv 2018. aasta esimesel poolaastal oli suurim kõigi turul osalejate seas. Ettevõte ütleb, et kolmes Balti riigis kasvasid tema tulud 32% ja saadetiste arv lausa 25%.

Sidereguleerimisteenistuse andmetel on kogu postiteenuste ja saadetiste turg kasvanud viimases kvartalis 16,4%.

VENIPAKI peadirektori Justas Šablinskase sõnul tuleneb ettevõtte nii suur kasv uuenduste juurutamisest kõigis tööetappides.

„Sellisele suurele kasvule aitab kaasa palju tegureid. Kõigepealt kasvav e-kaubandus, me näeme, et aina rohkem inimesi ostab internetist ja riigisisene kaubandus suurendab kõigi saadetiste edastamisega seotud ettevõtete mahtusid. Samuti see, et oleme nii oma ladudes kui ka teistes tööetappides juurutanud uusi tehnoloogiaid, mis suurendavad töö efektiivsust ja tänu sellele saame käidelda veelgi suuremat kogust saadetisi.“

VENIPAKI tulud Leedus on 2017. aasta esimese poolaastaga võrreldes kasvanud 27%, Lätis 37% ning Eestis on fikseeritud suurim, 59% tulude kasv.

„Meil on eriti hea meel saavutuste üle Eestis. Siiski on sealne turg spetsiifiline, erinedes Leedust ja Lätist. Seal on väga tugev riiklik postiettevõte, kuid meie tulude nii suur kasv näitab, et kliendid usaldavad meid aina rohkem. Loodame, et ka 2018. aasta teisel poolaastal see tendents säilib ja lähitulevikus kuulub meile suur osa Eesti turust,“ ütleb J. Šablinskas.

„Viimastel aastatel oleme Eestisse väga palju investeerinud. Kutsusime oma meeskonda kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, teeme tihedat koostööd kohalike ettevõtetega ja oleme laiendanud klientide ringi. Loomulikult oleme palju investeerinud infrastruktuuri ja ettevõtte enda kasvamisse, nüüd aga saame juba rõõmu tunda heade tulemuste üle.“

Kogu grupi saadetiste arv on kasvanud 6 kuu jooksul kahelt miljonilt 2,6 miljoni saadetiseni. Suurim kasv on fikseeritud Eestis – saadetiste arv on kasvanud lausa 87% (95 tuhandelt 177 tuhande saadetiseni). Leedus on saadetiste arv kasvanud 20%, Lätis 32%.