Sobiv pakend on niisugune, mis kaitseb selle sees olevat kaupa või muid väärtusi rikkumise eest. Pakend peab ühtlasi kaitsma ümbrust selles sisalduva saadetise või pakendi enda poolt põhjustatava ohu eest.
Kõigil saadetavatel kaupadel või väärtesemetel peab olema väline pakend (lainepapist või puidust kast, paberümbrik, kileümbrik või -kott, lainepapist torbik).
Saadetava väärteseme ümber mähitud pakenduskile ei ole pakend.

Nõuded pakendile:

Pakendi suurus.

Pakendi minimaalsed mõõtmed peavad olema niisugused, et selle ühele küljele mahuks paki märgis, mille mõõtmed on 100 mm x 150 mm. Pakendi (aluse) maksimaalmõõtmed on 1200 mm x 1000 mm x 1700 mm.

Liiga väikesele pakendile ei ole võimalik märgist hästi kleepida, ilma märgist skaneerimata aga ei saa me pakki transportida. Liiga suur pakk ei sobi transporditehnikale ja seetõttu ei ole seda võimalik transportida.

Pakend peab olema ühtlase pinnaga, s.t. kaubad või muud väärtesemed ei tohi pakendist välja ulatuda.

image1_2_3_13909540

Kaal.

Pakendi (aluse) maksimaalkaal ei tohi ületada 700 kg. Raskemad alused tuleb ümber pakendada neid mitmeks osaks jagades, et üks pakk ei ületaks ülalmainitud maksimaalkaalu.

Pakend peab olema piisavalt tugev, et paki servadest kinni võttes selle sisu välja ei kukuks. Pakendisse ei tohi panna raskust, mida see välja ei kannata. Oriģinālajā tekstā izmantota frāze “minimālais svars”. Domāju, ka darīšana ir ar “maksimālo svaru” un tā arī tulkoju.

image1_1_3_83128209
image1_2_3_89868515

Vastupidavus.

Pakendamiseks tuleb kasutada ainult uusi, tugevaid lainepappkaste, ümbrikke või kilekotte. Laadimise käigus kuhjatakse pakke üksteise otsa ja kõrvale, seepärast peavad pakendi servad tugevad olema, et nad staatilisele koormusele vastu peaksid ja kokku ei vajuks.

Alusel üksteise peale laotud pakendid peavad olema jäigaseinalised, et nad üksteist katki ei pressiks ja küljeli ei vajuks. Nende pakendamiseks tuleb kasutada piisavalt pakenduskilet.

image1_1_3_45104011
image2_1_3_74611895
image3_1_3_75696437
image1_2_3_16011024
image2_2_3_44069401
image3_2_3_626487351

Täitmine.

Pakendi tühjad kohad tuleb täita pakkematerjaliga (paberi, pakkelaastude, vati, vahtplasti või mullikilega). Juhul, kui pakendi tühimikud on täitmata, pääsevad selle sees olevad esemed liikuma, hõõruvad üksteise ja pakendi seinte vastu ning on suur tõenäosus, et kaubad võivad katki minna või rikutud saada. Pakendis olevad esemed ei tohi toetuda pakendi seinte vastu.

image1_1_3_69066769
image2_1_3_35816092
image3_1_3_96881501
image1_2_3_88219145

Hermeetilisus.

Juhul, kui saadetis sisaldab kanistritesse või muudesse spetsiaalsetesse mahutitesse pakendatud vedelikke, võtke kasutusele ettevaatusabinõud – kaitsekorgid –, et mahutite korgid ilma kaitseid eemaldamata end lahti ei kruviks.

image1_1_3_56588495
image2_1_3_99041433
image1_2_3_83548533
image2_2_3_97555963

Pakendi kinniteipimine.

Pappkast tuleb kinni kleepida, keerates kleeplinti ümber kogu kasti ulatuse vähemalt kolmes kohas. Vastasel korral, kui kleeplinti on kasutatud liiga vähe, ei pruugi kast seesoleva eseme survele vastu pidada ning võib lahti minna.

image1_1_3_47772417
image1_2_3_64390919
image3_2_3_62648735
image3_2_3_82445327

Kleeplint.

Soovitame kasutada spetsiaalset logoga märgistatud teipi, mida igaüks ilma eritellimuseta osta ei saa.

image1_1_3_83485910
image1_1_3_47772417
image1_2_3_74409608
image2_2_3_49860039