Kuigi Euroopa Liidu (EL) juhid nõustusid edasi lükkama Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise tähtaja, eksisteerib siiski tõenäolisus, et Suurbritannia lahkub 31. oktoobril Euroopa Liidust ilma mingi kokkuleppeta ja see raskendab tunduvalt kõikide riikide kaubavahetust selle riigiga.

Kuidas valmistuda Brexitiks?

Kui Suurbritannia lahkumine toimub ilma mingi kokkuleppeta, hakkab kaubandus selle riigiga toimuma Maailma kaubandusorganisatsiooni eeskirjade järgi – jõustuvad samasugused nõuded, nagu ka kolmandate riikide kaupadele, sealhulgas ka tolliprotseduuride vormistamine ja lõivud.

Kui Suurbritannia lahkub EList ilma kokkuleppeta, muutub kohustuslikuks majandustegevust arendavate ettevõtetele registreerimise ja identifitseerimise kood (EORI). Seetõttu, kui olete seni saatnud oma kaubad Suurbritanniasse ilma koodita, soovitame teil registreerida see võimalikult kiiresti vastava asutuse veebisaidil, vastasel juhul võib teil tekkida lisakulutusi või viivitusi. Riiklikud maksuametid vajavad seda numbrit selleks, et hallata tollimakse imporditud või eksporditud kaupade pealt.Kui Suurbritannia lahkub EList ilma kokkuleppeta, peab iga Ühendkuningriiki saadetava saadetisega olema kaasas kommertsarve. Et vältida saadetiste hilinemisi, muutub arve nõuetekohane ettevalmistamine ülioluliseks. Venipak ei aktsepteeri saadetisi Suurbritanniasse ilma nõuetekohaselt ja õigesti koostatud saatedokumentideta.

Lühike Brexiti meelespea

Kauba eksportimisel ja saadetiste saatmisel Suurbritanniasse on vajalikud järgmised dokumendid:

  1. Vajalik on EORI kood
  2. Koos saadetava kaubaga tuleb esitada faktuurarve
  3. Leping tollivahendajaga

Kauba importimisel ja saadetiste saamisel Suurbritanniasse on vajalikud järgmised dokumendid:

  1. Faktuurarve saatjalt
  2. Saaja täidetud küsimustik (tolli nõudmisel)

Kui tekib lisaküsimusi, mis on seotud Teie kaupade saatmisega Suurbritanniasse või saamisega Suurbritanniast pärast Brexitit, soovitame pöörduda meie konsultantide poole.