Kuigi Euroopa Liidu (EL) juhid nõustusid edasi lükkama Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise tähtaja, eksisteerib siiski tõenäolisus, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust ilma mingi kokkuleppeta ja see raskendab tunduvalt kõikide riikide kaubavahetust selle riigiga.

Venipaki esindajad räägivad, et kui Brexiti peaks toimuma „kõva“ stsenaariumi järgi, siis muutub Ühendkuningriik Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks kolmandaks riigiks ja see tähendab suuri muudatusi saadetiste saatmisel ja saamisel.

„Postisaadetiste saatmine oleks samasugune nagu ka iga teise EL riigiga. Kui aga Brexit toimub ilma mingi kokkuleppeta, siis tuleb saadetava kauba jaoks täita tollideklaratsioonid, tekivad täiendavad maksud ja tolliformaalsustega seotud maksud. Neil põhjustel hakkavad saadetised arvatavasti liikuma kauem, sest peavad läbima kõik kontrollimised“, ütleb Venipak esindajad.

Kauba eksportimisel ja saadetiste saatmisel on vajalikud järgmised dokumendid ja jõustuvad need muudatused:

  1. Vajalik on EORI kood
  2. Koos saadetava kaubaga tuleb esitada faktuurarve
  3. Leping tollivahendajaga
  4. Täiendavad tollimaksud

EORI – see on Euroopa Ühenduses kehtiv unikaalne kood, mille väljastab majandustegevust arendavatele ettevõtetele ja teistele isikutele liikmesriigi tolliamet. EORI koodi kasutatakse väliskaubandust arendavate ettevõtete ja teiste isikute tuvastamiseks siis, kui nad täidavad tolliformaalsusi: vormistavad impordi, ekspordi ja transiitveo tolliprotseduure, esitavad avaldusi tollitegevuse reeglitega ette nähtud lubade väljastamiseks jms. EORI registreerimiseks vajalikud andmed võib esitada enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kuupäeva või siis, kui esmakordselt esitatakse deklaratsioon või avaldus tolliotsuse vastu võtmiseks.

Kauba importimisel ja saadetiste saamisel on vajalikud järgmised dokumendid ja jõustuvad need muudatused:

  1. Saatja faktuurarve
  2. Tollivahendajad võivad saajalt/kliendilt nõuda lisadokumendi – küsitluslehe – esitamist
  3. Täiendavad tollimaksud

Need on põhilised muudatused, mis hakkavad kehtima sel juhul, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust ilma mingi leppeta. Kõikides küsimustes soovitame pöörduda meie konsultantide poole, kes vastavad kõikidele tähtsamatele küsimustele, mis on seotud Teie kauba saatmisega Suurbritanniasse või saamisega Suurbritanniast.

Ettevõte Venipak jälgib situatsiooni ja on valmis andma oma klientidele kogu vajalikku teavet ja abi, et saadetiste saatmine või saamine ei hilineks ning dokumentide täitmine kulgeks kiiresti ja ilma arusaamatusteta.